awanse 6. dekoracja

W piękne wiosenne przedpołudnie 22.03.2022r. wyróżniającym się w I semestrze roku szkolnego 2021/22 uczniom klas mundurowych ZSET zostały wręczone kolejne stopnie awansu. To  doniosłe wydarzenie zainaugurowano minutą ciszy, upamiętniając tym samym ofiary toczącej się obecnie wojny, wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pana dyrektora ZSE-T pana Lesława Ogon.

Udział w tym ważnym dniu dla uczniów ZSE-T wzięli: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice-naczelnik Wydziału Edukacji-Pan Mariusz Kucharz, Pan radny RM Gliwice Marcin Kiełpiński, przedstawiciele Policji: Komendant V Komisariatu Policji w Gliwicach- kom. Patrycja Rębilas, Komendant III Komisariatu Policji w Gliwicach podinsp. Jacek Szolc i nadkom. Anna Zięba-Cyganek z KMP w Gliwicach oraz przedstawiciele Wojska Polskiego: Jednostki Wojskowej Agat-płk. Mirosław Telka, 6 batalionu powietrznodesantowego porucznik Aleksandra Pochwała, polskich spadochroniarzy-oddział Katowice-chor. Krzysztof Zieliński, 131 batalionu lekkiej piechoty w Gliwicach-chor. Paweł Biały  i por. Mateusz Pacia, a także zaprzyjaźnieni Dyrektorzy: Pan Grzegorz Klyszcz (SP nr 8 w Gliwicach) i były Dyrektor ZSET-Pan Tadeusz Jazienicki. Swoja obecnością zaszczycili również przedstawiciele Rady Dzielnicy Sośnica-Pani Joanna Buchta i Pan Jerzy Zieleń. Dyrektor ZSE-T  wraz z zaproszonymi gośćmi oraz dowódcą uroczystości sierż. sztab. Sławomirem Tokarzem wręczyli akty awansu najlepszym uczniom reprezentujących klasy mundurowe ZSET. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod Dyrekcją aspiranta sztabowego Andrzeja Duraja.