W piątek , 30 kwietnia , odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV! Absolwentom klas czwartych wręczone zostaną świadectwa ukończenia szkoły. Cała uroczystość odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, a uczniowie podzielni zostaną na grupy.

Harmonogram rozpoczęcia uroczystości dla poszczególnych klas:

klasa IV C – 9.00

klasa IV B – 10.30

klasa IV A – 12.00