W minionym tygodniu w ZSE-T uczniowie klas ekonomicznych zmierzyli się z kolejnym
zadaniem w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Debata
oksfordzka przeprowadzona on-line miała na celu potwierdzenie bądź obalenie tezy
„Nowoczesne formy płatności sprzyjają oszczędzaniu”.
Drużyny przedstawiły zgromadzonej na spotkaniu publice liczne argumenty, dyskutowały na
temat zalet i wad płatności elektronicznych. Rozważano wpływ stałego dostępu do
dokonywania płatności na zwyczaje konsumenckie i powiązaną z nimi zdolność
oszczędzania. Po wysłuchaniu stanowisk zadaniem publiczności było podjęcie decyzji, która
z drużyn przedstawiła bardziej przekonującą argumentację. Młodzież ZSE-T uznała, że
nowoczesne formy płatności sprzyjają oszczędzaniu.
Mimo przeważającej ilości głosów wskazującej na potwierdzenie tej tezy, drużyny debatujące
doszły finalnie do wspólnych wniosków. Debatę oksfordzką podsumowano w następujący
sposób:
„Nowoczesne metody płatności i bankowość elektroniczna mogą być pomocne przy
oszczędzaniu, pod warunkiem, że świadomie zarządza się swoim budżetem. Jeśli konsument
wie, jakie korzyści mogą wynikać ze stosowania nowoczesnych metod płatności i chce
oszczędzać część swoich środków, to te technologie mogą mu to ułatwić. Dlatego tak istotne
jest budowanie poprawnych nawyków i świadomości finansowej młodych ludzi.”