eteining. dekoracja

#eTwinning

#Erasmus+

#zset

#EUMobilitySverige

Projekt „Z Erasmusem+ w przyszłość” dobiegł ku końcowi. Uczniowie podsumowali mobilność przygotowując wspólnie kolaże zdjęć z miejsc praktyk oraz biorąc udział w badaniu ankietowym:

https://www.mentimeter.com/app/presentation/al36masfomqc61bchjfxkykh8z7k3z9b

Rozwijając kompetencje w zakresie korzystania z TIK przygotowali na thinglink.com ciekawą prezentację online na temat mobilności projektowych oraz organizacji współpracujących w projekcie. W jednym miejscu zebrali wspomnienia w postaci zdjęć, prezentacji multimedialnych, filmu i inspirowanych projektem prac konkursowych.

https://www.thinglink.com/card/1666953503517442051

Działaniami podzielili się z szerokim gronem odbiorców na platformie eTwinning.

erasmus.logo

f1.dekoracja
f2.dekoracja
f3.dekoracja