9 i 10 stycznia są w szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych z powodu odbywających się egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.