WAŻNE!

Dnia 31 marca 2022 w systemie SIOEPKZ umieszczone zostaną wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. Świadectwa będą do odbioru w późniejszym terminie- o którym poinformujemy.

Jeśli okaże się, że ktoś nie zda egzaminu- może złożyć w sekretariacie deklarację (Załącznik 3a) w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników.

Osoby posiadające świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie mogą zrezygnować ze zdawania na maturze przedmiotu dodatkowego.
Wystarczy przynieść do sekretariatu prawidłowo wypełniony Załącznik 5b.

ZAŁĄCZNIK 5b

DEKLARACJA