21. marca klasie 1a nie w głowie były wagary. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem okazały się zajęcia . Uczniowie poznali pracę funkcjonariusza służby więziennej. Mieli sposobność wejścia do celi więziennej. Przyjrzeli się środkom przymusu bezpośredniego oraz przeanalizowali okoliczności, w których mogą zostać użyte. 

Szczególnej adrenaliny dostarczyła możliwość rozmowy z jednym z osadzonych. Ku przestrodze. Wizyty uczniów klas mundurowych ZSE-T w areszcie śledczym to część ogólnopolskiego programu edukacyjnego zw. z prewencją przestępstw wśród młodzieży “W SŁUŻBIE PRAWU”.