W dniu 12.02.2020 roku mgr Lesław Ogon, Dyrektor ZSE-T, nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie. Na zdjęciu z dr Zbigniewem Kuźniarem, Prorektorem ds. spraw kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.