Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w godzinach otwarcia sekretariatu.