Opis zadania:

Budowanie kompozycji zdjęcia w oparciu o kolor. Kolor jako dominujący element zdjęcia.

Opis zadania:

W klasie trzeciej uczniowie realizują projekt semestralny. Zadanie polega na wyborze własnego tematu i stworzenie cyklu fotograficznego. Głównym celem zadania jest stworzenie narracji za pomocą obrazu i świadome operowanie środkami wyrazu artystycznego.