Malmo27dekoracja

W wizycie przygotowawczej wzięli udział przedstawiciele szkoły:

Dyrektor ZSE-T Lesław Ogon

Nauczyciel przedmiotów zawodowych Michał Kasprzyk.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na miejsca odbywania praktyk przez uczniów, między innymi na firmy: Candy People i Accord Skyld & Reklam HB. Przeprowadziliśmy rozmowy z właścicielami tych firm i dowiedzieliśmy się jakie maja oczekiwania. Poznaliśmy Hotel First w Malmo w którym będą mieszkać uczniowie i nauczyciele, zapoznaliśmy się z osobami zaangażowanymi w realizację działań zaplanowanych w projekcie i opracowano koncepcję programu kulturowego realizowanego podczas mobilności w maju 2022r.

Na miejscu spotkaliśmy się z Dyrektorami szkół z Łodzi, Świecia i Będzina z którymi mogliśmy wymienić spostrzeżenia i doświadczenia z pobytu oraz z wcześniejszych mobilności.

Szczególne podziękowania dla pana Karola Pilarka właściciela firmy EU Mobility Sverige za ciepłe przyjęcie oraz koordynatorce projektu Erasmus w ZSE-T – pani Oktawii Jachowicz za zorganizowanie wizyty.

Zdjęcia autorstwa Michała Kasprzyka z pewnością oddają klimat odwiedzonych miejsc.