Ważne terminy:
– termin wywieszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia – 12.07.2024 r.,
– termin potwierdzenia woli podjęcia nauki -12.07.2024, od godz. 8.00 18.07.2024 do godz. 15.00,
– termin publikacji listy przyjętych – 19.07.2024 r.,
– termin obowiązkowego spotkania z uczniami klas mundurowych 30.08.2024 r. g. 8.30,
– termin badań lekarskich – 30.08.2024 r. g.10.00 klasa wojskowa, g. 10.45 klasy pożarnicza i policyjna,
– termin spotkania organizacyjnego dla rodziców i uczniów – 12.07.2024 g. 17.00,
– możliwość zakupu munduru – 12.07.2024 r. g. 17.30.

Dokumenty, które należy donieść do szkoły:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły i egzaminu ósmoklasisty do 18.07.2024 r. do godz. 15.00,
– 3 zdjęcia,
– kartę od pielęgniarki.