25.01.2024 r. w ramach porozumienia pomiędzy @ZSET ,a @6batalionem powietrznodesantowym odbyło się szkolenie klas mundurowych o profilu wojskowym policyjnym i pożarniczym . Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu “zielonej taktyki” czyli działanie pododdziału w terenie leśnym, zajęć saperskich, w skład którego wchodziło budowanie pól minowych oraz zakładanie przeciwpancernych min TM-62M, zajęcia z łączności, które przeprowadzono działając na radiostacjach RADMOR z zachowaniem przepisów korespondencji radiowej oraz musztrę indywidualną i zespołową.