Dzień Edukacji Narodowej     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Wierzę, że z wiedzy którą Państwo codziennie przekazujecie będą korzystać przez resztę swojego życia te i kolejne pokolenia wychowanków i z pewnością przekażą ją dalej. Dzięki Państwa zaangażowaniu będą mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

   Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

     Wam drodzy Uczniowie życzę abyście w każdym Nauczycielu dostrzegli iskrę pasji, którą będziecie naśladować.

   Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. Może często nie widać na pierwszy rzut oka Waszej pracy, ale po dokładniejszym spojrzeniu na życie szkoły każdy z nas dostrzeże ją i doceni.

   Gratuluję wszystkim nagrodzonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana. 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

Lesław Ogon