Znamy już uczniów klas trzecich, którzy w tym roku wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do Irlandii.
Lista z dwudziestoma kandydatami przyjętymi na praktyki znajduje się w gablocie obok sekretariatu.

Niebawem odbędzie się spotkanie organizacyjne dla przyszłych praktykantów. Prosimy zgłaszać się po informacje do P. Oktawii Jachowicz lub P. Izabeli Jazienickiej.