slubowanie22.72.dekoracja.jpg

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku w dniu 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Dzień 11 listopada jest okazją do tego, aby przypomnieć, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane raz na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować, czego odzwierciedleniem są tradycyjne już obchody Dnia Niepodległości organizowane z inicjatywy ZSET, ZSO nr 14 oraz Rady Dzielnicy Sośnica.

W tym roku rozpoczęły się one o 8:30 w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy  uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w której asystowali uczniowie wszystkich klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych. Po mszy, na tle powiewającej biało-czerwonej flagi odbyło się ślubowanie uczniów pierwszych    klas   mundurowych   oraz   tradycyjny    już    przemarsz   na cmentarz w Sośnicy w celu złożenia kwiatów i zniczy na grobach poległych Powstańców Śląskich, po czym z inicjatywy Rady Dzielnicy można było po raz kolejny spotkać się przy słodkim poczęstunku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele: KM Policji w Gliwicach, 6 batalionu powietrznodesantowego, WOT, a także Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSET i ZSO nr 14 oraz mieszkańcy dzielnicy SośnicaOprawę muzyczną tradycyjnie zapewniła Orkiestra Dęta Sośnica, a wydarzenie również wpisało się w działanie w ramach projektu „Aktywnie dla Gliwic”.