Zgodnie z zaleceniami GIS, MZ, MEN:

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas maturalnych.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej
szkoły.
 Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Harmonogram konsultacji ustali Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.