Drodzy uczniowie!


Dla jeszcze lepszego prowadzeniem kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości przesyłanych przez nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika. Prosimy również o pobieranie informacji rozsyłanych na Wasze i klasowe skrzynki mailowe.

Życzymy dużo zdrowia i do jak najszybszego spotkania 🙂

Dyrekcja i nauczyciele ZSE-T