iv edycja programu złote szkoły

W tym roku znowu zdobyliśmy II miejsce w kategorii Lekcja z ekonomią.
Tegoroczny temat POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT. NBP i jego funkcja
emisyjna łączył dwie rocznice 100 rocznicę wprowadzenia do obiegu polskiej
złotego oraz 100 rocznicy powstania Banku Centralnego.
To właśnie z tymi zagadnieniami zmierzyć się musieli uczestnicy IV edycji
programu. Przez kilka kolejnych tygodni w szkole „rządził pieniądz”.
Lekcje z ekonomią odbyły się praktycznie we wszystkich klasach. Temat IV
edycji był obecny na przedsiębiorczości, historii, przedmiotach ekonomicznych,
graficznych, fotografii, logistyce, reklamie a także geografii, informatyce, fizyce czy
językach obcych. Uczniowie poznali historię pieniądza polskiego, śledząc jego losy
nawet w bardziej odległych czasach niż tylko ostatnie 100lat. Przygotowali
prezentacje, animacje, quizy, prowadzili lekcje. Punktem kulminacyjnym były
podchody, w których sprawdzali nie tylko swoją kondycję fizyczną, ale musieli
wykorzystać zdobytą w ramach Lekcji wiedzę.
Uczniowie mieli okazję do pogłębienia wiedzy ekonomicznej, jednocześnie nabywali
umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodzielnego poszukiwania
informacji, opracowywania i prezentacji materiałów informacyjnych. Rozwijali
zdolności organizacyjne. Lekcje z ekonomią dały możliwość zaangażowania się
w działania na rzecz szkoły bardzo wielu uczniów, nie tylko tych z Drużyny. Pokazały,
w jak różnorodny sposób można podejść do jednego tematu i jak dobrze można
bawić się i uczyć jednocześnie.
Poza lekcją z ekonomią w szkole odbywały się także Warsztaty uczniowskie.
Zorganizowaliśmy także Debatę Szkolną na temat: Polska bez gotówki?
Uczestnicy naszej debaty postawieni zostali przed dylematem: „Polska i świat bez
gotówki. Gotówka całkowicie wycofana z obiegu – czy to w ogóle realne? Czy za jakiś
czas banknoty i monety będziemy oglądać tylko w muzeum czy zbiorach
kolekcjonerów?” Dwa zespoły zmierzyły się w pojedynku na argumenty czy pieniądz
gotówkowy w przyszłości pozostanie podstawowym środkiem płatniczym czy też
powinien ją całkowicie zastąpić pieniądz elektroniczny.
Jak się okazuje ciężka praca przynosi owoce i 7 czerwca mogliśmy ponownie gościć
na uroczystej Gali wręczenia nagród laureatom programu. Tegoroczna Gala odbyła
się
w siedzibie NBP w Warszawie w Sali im Władysława Grabskiego gdzie odebraliśmy
nagrodę za zajęcia II miejsca w kategorii szkół ponadpodstawowych za zadanie
Lekcja z ekonomią.