Drugi termin:

7 lipca godz. 10.00

Na teście sprawności fizycznej konieczne jest posiadanie oświadczenia o stanie zdrowia!