Przypominamy, że dzień 07.01.2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, podobniej jak 10 i 11 (poniedziałek, wtorek), co spowodowane jest odbywaniem się w szkole egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.