Informujemy, że zgodnie z harmonogramem szkoły dni 4,5,6 maja są wolne od zajęć dydaktycznych. W tym czasie odbywać się będą egzaminy maturalne.