01 września 2021 r. o godz. 4.45 podniesiono alert przy grobach na cmentarzu parafialnym w Bojkowie. Odbył się też uroczysty apel upamiętniający bohaterską obronę Westerplatte w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli żołnierze z Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach, którzy wystawili posterunek honorowy przy grobach Westerplatczyków chor. Edwarda SZEWCZUKA oraz kpr. Michała PLEWAKA. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, Dowódca JW AGAT  Dowódca Garnizonu Gliwice, Rodziny Westerplatczyków i poczet sztandarowy ZSE-T im. Cichociemnych z Gliwic oraz przedstawiciele Rady Osiedla Bojków, kombatanci i weterani. ​

Dwóch bohaterów walczących we wrześniu 1939 r. o Westerplatte pochowanych jest na cmentarzu parafialnym w gliwickim Bojkowie. Pamięć o chorążym Edwardzie Szewczuku i kapralu Michale Plewaku ocalili od zapomnienia mieszkańcy, od kilku lat spotykający się przy mogiłach Westerplatczyków w ramach inauguracji „Bojkowskiego Września”.

Wśród żołnierzy, którzy od 1 do 7 września 1939 roku na Westerplatte bohatersko stawiali opór niemieckiemu najeźdźcy, byli chorąży Edward Szewczuk oraz kapral Michał Plewak. Obydwaj urodzili się na Kresach, a po wojnie osiedlili się w gliwickim Bojkowie. Edward Szewczuk zmarł w 1964 roku, a Michał Plewak w 1982 r. Spoczęli na miejscowym cmentarzu parafialnym. O zachowanie pamięci o nich dbają pieczołowicie mieszkańcy Bojkowa podczas obchodów „Bojkowskiego Września”.

Później w kościele pw. Narodzenia NMP została odprawiona Msza św. z modlitwą o pokój na świecie i życie wieczne dla obrońców ojczyzny.