DYREKTOR SZKOŁY: MGR LESŁAW OGON
WICE-DYREKTOR SZKOŁY: MGR AGNIESZKA LIS

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w roku szkolnym 2019/2020

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Majczak-Buk

tel.: (32) 279-66-96 wew. 14

e-mail:  kasia.mb.zset.gliwice@gmail.com

Godziny pracy:

8:05-15:05 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)

8:10-14:10 (piątek)

PROGRAMY SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGIOCZNA

Zmiana siedziby Poradni zob. https://www.zset.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/plakat_poradnia.doc

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

PRZEMOC PSYCHICZNA I FIZYCZNA

Pielęgniarka szkolna

Godziny pracy: 8:00-15:00 (poniedziałek, czwartek, piątek)