Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w roku szkolnym 2019/2020

dyrektor szkoły : mgr Lesław Ogon

wicedyrektor szkoły : mgr Barbara Mrozek – Heber

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Majczak-Buk

tel.: (32) 279-66-96 wew. 14

e-mail:  kasia.mb.zset.gliwice@gmail.com

Godziny pracy: 8:15-14:15

PROGRAMY SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGIOCZNA

Zmiana siedziby Poradni zob. https://www.zset.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/plakat_poradnia.doc

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

PRZEMOC PSYCHICZNA I FIZYCZNA

Pielęgniarka dyplomowana Mariola Jędrys

Godziny pracy:

Wtorek11:00 – 15:00
Piątek8:00 – 15:35