DYREKTOR SZKOŁY: MGR LESŁAW OGON
WICE-DYREKTOR SZKOŁY: MGR AGNIESZKA LIS

Nauczyciele zatrudnieni
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych
im. Cichociemnych w Gliwicach
w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
mgr Jolanta Gaertig
mgr Małgorzata Pęcka
mgr Beata Dulęba
mgr Elżbieta Mateja
język polski, retoryka
mgr Izabela Jazienicka
mgr Oktawia Jachowicz
mgr Bartosz Grzegorzyca
mgr Agata Nakonieczny
mgr Anna Kułakowska

język angielski
mgr Joanna Guła
mgr Agnieszka Grzegorzyca
mgr Grzegorz Wieczorek


język niemiecki


mgr Beata Raczyńska
dr Marta Nadolna
historia, wos
mgr Agnieszka Lis
mgr Agnieszka Zawadzka
dr inż. Jan Ulman
mgr inż. Anna Fidler-Stróż
matematyka
mgr Bożena Marzec- Kałużachemia
mgr inż. Michał Capińskifizyka
mgr Magdalena Peszkebiologia, geografia
podpułkownik mgr inż. Józef Majedukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Szabluk wychowanie fizyczne, biologia
mgr Aleksandra Pawelska
mgr Lesław Ogon
mgr Dawid Matuszek
wychowanie fizyczne
mgr Beata Damulewicz-Pawełek
mgr Joanna Słaboń
mgr Barbara Gabryś
dr inż. Andrzej Kuźnik
mgr inż. Wiesława Myga-Ulman
mgr Barbara Mrozek – Heber
mgr inż. Magdalena Piechowska

przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Krzysztof Niegowski
mgr Małgorzta Kusz
mgr Ewa Minas
mgr inż. Patrycja Dzwonek przedmioty zawodowe logistyczne, geografia
przedmioty zawodowe logistyczne
chorąży mgr Paweł Białylogistyka wojskowa
mgr Luiza Kolasa
mgr inż. Tomasz Roszczyk
mgr Aleksandra Roszczyk
lic. Tomasz Garbas
mgr Beata Brząkalik-Gburek
mgr Michał Kasprzyk
mgr Kevin Lipok
mgr Agnieszka Gałwa
mgr Joanna Sorn-Gara

przedmioty zawodowe – technik
organizacji reklamy, technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów
mgr Beata Dulęba WOK
mgr Grzegorz Wieczorek
mgr Beata Damulewicz-Pawełek
przedmioty zawodowe – technik reklamy
mgr Katarzyna Majczak-Bukpedagog
sierżant sztabowy mgr Sławomir Tokarztechnika i taktyka interwencji służb
mundurowych
nadkomisarz mgr Anna Zięba-Cyganekedukacja policyjna
Ks. mgr Tomasz Chalimoniuk-Ławryńczyk
Ks. mgr Mateusz Kotowicz
Ks. mgr Marcin Paś
religia
dr Natalia Koch
nauczyciel przedmiotów zawodowych
dot. BHP, PPOŻ
mgr inż. Adam Stasiak
dr Marta Nadolna
informatyka

Pielęgniarka szkolna

Godziny pracy: 8:00-15:00 (poniedziałek, czwartek, piątek)