DYREKTOR SZKOŁY: MGR LESŁAW OGON
WICE-DYREKTOR SZKOŁY: MGR AGNIESZKA LIS

Nauczyciele zatrudnieni
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych
im. Cichociemnych w Gliwicach
w roku szkolnym 2022/202
3

Zob. wykaz nauczycieli

Pielęgniarka szkolna

Godziny pracy: 8:00-15:00 (poniedziałek, czwartek, piątek)