Najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00.

W tym samym dniu w godz. 16.00 – 17.00 i po zebraniach odbędzie się jarmark świąteczny oraz wystawa prac uczniów.