1. Przypominamy,że dni 17 i 18 czerwca ze względu na odbywające się egzaminy są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
2. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – 19 czerwca o godz. 11:00.

 

“Przypominajka” dla zdających egzaminy zawodowe:
2. Co zabrać na egzamin
3. Więcej informacji – OKE JAWORZNO