KLASA O PROFILU POLICYJNYM

Klasa ta jest zdecydowanie dla osób zainteresowanych pracą w policji oraz innych służbach mundurowych, jednak oprócz tego także dla tych, którzy myślą o studiach prawniczych czy ekonomicznych oraz dla tych chcących zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencji na tych polach.

Perspektywy pracy:

– działy księgowości, kadr, marketingu i jakości przedsiębiorstw

– komisariat policji

– zakład karny