NA ROK 2020/2021 NIE PROWADZIMY REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ.

Szkoła Policealna nr 8 w ZSE-T:

– nauka trwa 2 lata i jest bezpłatna,
– absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zaodowe,
– egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się zgodnie z harmonogramem OKE,
– kształcenie odbywa się w zawodzie:

Technik rachunkowości

Technik administracji

Opiekun osób starszych

Technik usług finansowych i pocztowych

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej

Regulamin rekrutacji do szkoły policealnej

Ulotka_SP