W ramach udziału w II EDYCJI „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymaliśmy dotację na zakup PAKIETU WYPOSAŻENIA DLA KLAS MUNDUROWYCH

Kwota dotacji: 45 000 zł