Prace uczniów wprowadzające trochę wiosennego powiewu…..

 

Fotomontaże zrealizowane w ubiegłym roku przez obecną klasę 3d

Ćwiczenia z kolorem, formą i światłem w domowym studio – klasa 2f
Technik fotografii i multimediów

Najnowsze prace klasy o profilu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Prace uczniów z kierunku Technik Fotografii i Multimediów

Prace klasy 2 d o profilu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (tematem prac były projekty piktogramów)

Prace klasy 3 c o profilu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Wybrane prace z kierunku Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej