Oddziały Przygotowania Wojskowego

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – 6 Batalion Powietrzno-Desantowy w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

– możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej 

– aplikowanie na wyższe uczelni wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

– dofinansowanie dla szkoły na sprzęt potrzebny do szkolenia młodzieży.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI DO KLASY LOGISTYCZNEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ W ZSET GLIWICE

Termin składania wniosków do klasy pierwszej LOGISTYCZNEJ  ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ

od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Pierwszy termin:

10. czerwca 2022 r. godz. 16.00

Drugi termin:

7 lipca godz. 10.00

Na teście sprawności fizycznej konieczne jest posiadanie oświadczenia o stanie zdrowia!

POZOSTAŁE ETAPY REKRUTACJI PRZEBIEGAJĄ WG HARMONOGRAMU JAK DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ZSET

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków do klasy pierwszej LOGISTYCZNEJ  ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ

od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

                                                                        10 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00

Na teście sprawności fizycznej konieczne jest posiadanie oświadczenia o stanie zdrowia!

POZOSTAŁE ETAPY REKRUTACJI PRZEBIEGAJĄ WG HARMONOGRAMU JAK DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ZSET

TEST SPRAWNOŚCIOWY OPW

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE RODZICA