Terminy składania wniosków do klasy pierwszej LOGISTYCZNEJ  ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ:

Termin składania wniosków do klasy pierwszej

LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ –

od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Pierwszy termin:


06/06/2024 godzina 14.00

Drugi termin:

24/06/2024 godzina 10.00

Na teście sprawności fizycznej konieczne jest posiadanie oświadczenia o stanie zdrowia!

  • POZOSTAŁE ETAPY REKRUTACJI PRZEBIEGAJĄ WG HARMONOGRAMU JAK DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ZSET
  • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Oddziały Przygotowania Wojskowego

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – 6 Batalion Powietrzno-Desantowy w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

– możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej 

– aplikowanie na wyższe uczelni wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

– dofinansowanie dla szkoły na sprzęt potrzebny do szkolenia młodzieży.

TEST SPRAWNOŚCIOWY OPW

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE RODZICA