Nasza MISJA

„Naszą misją jest kształcenie obywateli na miarę potrzeb XXI wieku, czyli z właściwym zasobem wiedzy, rozwijających własne zainteresowania, otwartych na świat i inne kultury, a w konsekwencji przygotowanych do poruszania się po europejskim rynku pracy.”

Nasza WIZJA

„Chcemy, aby nasza Szkoła umacniała swoją pozycję, jako zespół szkół kształcących na kierunkach ekonomicznych
i technicznych oraz elastycznie reagowała na potrzeby rynku pracy, poprzez weryfikację i dostosowywanie oferty kształcenia.”

Koncepcja pracy szkoły