W ubiegłym tygodniu nasz wniosek dotyczący zagranicznych praktyk uczniów został zaakceptowany i projekt nasz zostanie sfinansowany przez Program Edukacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) w latach 2019-20121. W nadchodzącym roku szkolnym grupa 25 uczniów klas trzecich wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Irlandii i taka sama sytuacja dotyczyć będzie 25 uczniów w kolejnym roku szkolnym.

Cieszymy się bardzo, że udało nam się po raz kolejny otrzymać dofinansowanie na realizację naszego projektu z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe