W środę, 11 grudnia odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca nasz pierwszy projekt zagranicznych praktyk zawodowych z udziałem zaproszonych gości. W trakcie konferencji pt.”Blaski i cienie pracy przy projekcie POWER – Dobre Praktyki w zarządzaniu projektem” organizatorzy czyli koordynator projektu „Masz POWER’a, masz Przyszłość” –  Pani Oktawia Jachowicz wraz z zespołem projektowym (Pani Izabela Jazienicka, Pani Barbara Gabryś, Pani Jolanta Kłobut) podsumowały cały rok pracy związany z wyjazdami uczniów na dwutygodniowe praktyki do Irlandii, do Mallow i Sligo. Przedstawicielka firmy pośredniczącej z Irlandii, Pani Patrycja Pilarek dobrze oceniła współpracę z naszą szkołą i podziękowała całemu zespołowi za zaangażowanie. Uczniowie klas czwartych, którzy mieli okazję odbyć praktyki w Irlandii przygotowali również swoje wystąpienia, w których ocenili organizację praktyk, pracodawców, rodziny goszczące, u których przebywali oraz program kulturowy przygotowany przez YIT. Podzielili się również swoimi bardzo pozytywnymi wrażeniami z prelegentami. Konferencję umilił wszystkim występ artystyczny przygotowany przez Michała Malickiego i Mateusza Spurę oraz Angelikę Furtek i Natalię Kiełpińską.

Podsumowanie projektu – prezentacja: https://www.zset.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Prezentacja1.pdf