KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 r.
Poniedziałek
rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
11.09.2019 r.
Środa
konferencja RP
18.09.2019 r.
Środa
zebranie rodziców
październik konsultacje dla rodziców
13.11.2019 r.
Środa
zebranie rodziców wszystkich klas
termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. IV o przewidywanych ocenach na I semestr
6.12.2019 r.
Piątek
ostateczny termin wystawiania ocen w kl. IV d – grafik
13.12.2019 r.
Piątek
ostateczny termin wystawiania ocen w kl. IV a, IV b, IV c, IV d – reklama
13.12.2019 r.
Piątek
koniec I semestru dla klas IV
18.12.2019 r.
Środa
konferencja klasyfikacyjna kl. IV
zebranie rodziców wszystkich klas
termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. I-III o przewidywanych ocenach na I semestr
23 – 31.12.2019 r. zimowa przerwa świąteczna
13 – 26.01.2020 r. ferie zimowe – w trakcie ferii są terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
należy powiadomić uczniów i zarezerwować czas na udział w pracach ZN
24.01.2020 r. ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasie III b
07.02.2020 r.
Piątek
ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I – III
koniec I semestru dla klas I – III
12.02.2020 r.
Środa
konferencja klasyfikacyjna za I semestr klas I- III
19.02.2020 r.
Środa
konferencja plenarna
zebranie rodziców
18.03.2020 r.
Środa
zebranie rodziców wszystkich klas
termin powiadamiania o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. IV
09 – 14.04.2020 r. wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2020 r.
Środa
ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach IV
22.04.2020 r.
Środa
konferencja klasyfikacyjna kl. IV
24.04.2020 r.
Piątek
zakończenie zajęć w klasach IV
04.05.2020 r.
Poniedziałek
pisemny egzamin maturalny z języka polskiego, poziom podstawowy
dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T
05.05.2020 r.
Wtorek
pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy
dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T
06.05.2020 r.
Środa
pisemny egzamin maturalny z  j. angielskiego
dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T
13.05.2020 r.
Środa
zebranie rodziców kl. I – III
informowanie rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku
15.06.2020 r.
Poniedziałek
ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
19.06.2020 r.
Piątek
konferencja klasyfikacyjna
24.06.2020 r.
Środa
konferencja plenarna
26.06.2020 r.
Piątek
zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Terminy praktyk zawodowych:

Kl. II a  – 2 tyg.  – 24.04.2020 – 8 .05.2020Kl. III c  – 4 tyg. – 24.04.2020-22.05.2020
Kl. IV d TC – 2 tyg. – 9.12.2019-20.12.2019 Kl. III a – 3 tyg. – 04.05.2020 – 22.05.2020
Kl. III b – 4 tyg. – 27.01.2020-21.02.2020  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2019 12 czerwca 2019 Matury pisemne – 3 dni Po 1- 2 dni w styczniu i czerwcu – w czasie trwania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 08 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku