Już w listopadzie Drużyna Ambasadorów wybrała się na zajęcia w terenie – do krakowskiego
oddziału NBP. Wyjazd był formą podsumowania poprzedniej edycji a jednocześnie
ciekawym początkiem i motywacją dla zbliżającego się kolejnego wyzwania. Odwiedziliśmy
Krakowski Salon Ekonomiczny, gdzie dzięki ciekawym opowieściom przewodnika mogliśmy
zgłębić zagadnienia historii pieniądza, sprawdzić jakie były różnice w zarobkach w czasach
królowej Jadwigi, zapoznać się z historią bankowości w Polsce, prześledzić wartość pieniądza
w różnych okresach naszej historii czy dotknąć sztabki złota. Uczestniczyliśmy także w
dwóch ciekawych wykładach: „Bankowość elektroniczna” – wykład przedstawiciela
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz „Polskie banknoty w obiegu i ich
zabezpieczenia” – wykład przedstawiciela NBP. Jak się okazało, po ogłoszeniu tematu III
Edycji Programu, nasza wycieczka stała się doskonałą inspiracją do realizacji zadań
Programu. Była pierwszą „Lekcją z ekonomią” nowej edycji.
A tegoroczny temat ogłoszony przez NBP brzmi – „Poznajemy Bank Centralny”.
Oj działo się u nas!!!
Zgodnie z zasadami programu przystąpiliśmy do realizacji 3 obligatoryjnych zadań:

Lekcja z ekonomią


„Lekcje z ekonomią” odbywały się w różnych klasach, dla praktycznie wszystkich kierunków
kształcenia. Podczas lekcji historii, przedsiębiorczości, matematyki, informatyki, edukacji
policyjnej a przede wszystkim przedmiotów zawodowych uczniowie mieli okazję zapoznać
się m.in. z historią i istotą funkcjonowania banku centralnego, jego organami, funkcjami NBP
czy szeroko rozumianą polityką pieniężną. Próbowali się także zastanowić czy korzystniej
jest wejść do strefy Euro czy pozostać przy złotym jako walucie narodowej.
Program „Złote Szkoły NBP” realizowaliśmy także w Szwecji – podczas praktyk
zawodowych, gdzie nasze Ambasadorki samodzielnie zgłębiły, opracowały a następnie
przedstawiły grupie praktykantów zagadnienia związane z wadami i zaletami posiadania
waluty narodowej na przykładzie korony szwedzkiej.
Nabytą w trakcie zajęć wiedzę i umiejętności można było zweryfikować biorąc udział w grze
planszowej czy Grywalizacji. ZSE-T „dorobił się” nawet własnych pieniędzy!
Wiele zajęć samodzielnie przygotowali i przeprowadzili sami uczniowie z Naszej Drużyny
Ambasadorów, np. lekcje historii dotyczące historii pieniądza czy bankowości centralnej,
lekcje z zakresu edukacji policyjnej dotyczące bezpieczeństwa finansowego.
Najbardziej w swoje działania „wkręcili się” chyba graficy, którzy postanowili zgłębić tajniki
emisji i produkcji pieniądza. Kilkadziesiąt godzin pracy – analizowania różnych metod
drukowania i zabezpieczania banknotów, projektowania – poskutkowało własnym

pieniądzem ZSE-T. Po zaakceptowaniu przez Dyrekcję, stał się on naszym „wewnętrznym
środkiem płatniczym”. Uczniowie mogą „zarabiać” a następnie wymieniać nasze pieniądze na
różnego rodzaju przywileje. Regulamin obiegu naszego wewnętrznego pieniądza opracował
Samorząd Uczniowski.
Poza banknotami mamy także własne monety – tu podczas zajęć z druku 3D uczniowie
zapoznali się z materiałami wideo dotyczącymi projektowania monet oraz procesu produkcji
w Mennicy Państwowej a następnie opracowali i wydrukowali model szkolnej monety.
Uczniowie reklamy opracowali i przeprowadzili grę planszową „Napad na bank”,
którą sami zaprojektowali. W grze wzięli udział uczniowie klas policyjnych, którzy wcześniej
poznawali zagadnienia banku centralnego na innych lekcjach.
Reklama zorganizowała także Grywalizację – podchody dla uczniów wszystkich klas.
Przepustką do przejścia do kolejnego etapu było odnalezienie ukrytej przez organizatorów
koperty i udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące NBP. Gra cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem – w grze rywalizowali przedstawiciele 17 klas ZSE-T.
Więcej o podchodach: https://zsetblogreklama.wixsite.com/my-site/post/grywalizacja-
z%C5%82otej-szko%C5%82y-nbp
W tym roku do udziału w programie udało się zaangażować jeszcze większą grupę uczniów
i nauczycieli, którzy przygotowali i przeprowadzili szereg lekcji, w ramach których poruszali
zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku centralnego. Do przygotowania
i przeprowadzenia niektórych zadań zaangażowane były niemal całe klasy.

Warsztat uczniowski


Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję do usystematyzowania swojej wiedzy z
zakresu zabezpieczeń na polskich banknotach obiegowych oraz możliwość poznania
zaawansowanych sposobów zabezpieczania pieniądza papierowego przed fałszerstwami.
Warsztaty składały się z czterech części.
W pierwszej części spotkania uczniowie prowadzący zapoznali uczestników z celami
warsztatów, przypomnieli czym jest NBP i jakie pełni funkcje. Zapoznali ich z
najważniejszymi zabezpieczeniami polskich banknotów obiegowych oraz konsekwencjami
posługiwania się falsyfikatami. W drugiej części warsztatów prowadzący je uczniowie
zaprezentowali filmy dotyczące form zabezpieczeń polskich banknotów obiegowych:
dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt, sto, dwieście, pięćset złotych.
Trzecia część spotkania miała formę warsztatową, podczas której uczestnicy otrzymali
przygotowane przez prowadzących karty pracy dotyczące rodzajów zabezpieczeń na polskich
banknotach obiegowych po modernizacji.
Czwarta część warsztatów to przedstawienie i podsumowanie wyników pracy w grupach.

Debata szkolna


15.03.2023 w Auli ZSET odbyła się debata w formule oxfodzkiej p.t.: „Polska w strefie
Euro”, która stanowiła praktyczne podsumowanie lekcji z ekonomią o tej tematyce.
Uczniowie, po tym jak zostali losowo podzieleni na dwa czteroosobowe zespoły
(zwolenników oraz przeciwników wejścia Polski do strefy Euro) przystąpili do debaty i pod

okiem prowadzącego (marszałka) wymieniali się merytorycznymi argumentami, formułowali
opinie w zespołach, werbalizując je następnie na forum, które stanowiło 3-osobowe
eksperckie Jury oraz publiczność. Podsumowaniem debaty była ocena działań zespołów przez
jurorów oraz publiczność, w wyniku której stanowisko przeciwników wprowadzenia waluty
Euro zdecydowanie przeważyło.