NAJNOWSZY FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ (2021)

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ (2021): 

PREZENTACJA SZKOŁY

 

PORTFOLIO PRAC ARTYSTYCZNYCH

 

FILM PROMUJĄCY KIERUNKI DOSTĘPNE W SZKOLE (2020):