6 czerwca w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego kadeci z klasy III B i III C z Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Gliwicach, uczestniczący w II edycji Programu Ministerstwo Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, uczestniczyli w sprawdzianie okresowym po pierwszym roku szkolenia w zakresie edukacji wojskowej. Zostali poddani egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu zgodnie z wytycznymi Biura do Spraw Proobronnych. Egzamin został zorganizowany przez patronacką jednostkę – 6 batalion powietrzno – desantowy. Wszyscy uczniowie poddani sprawdzianowi zdali go pozytywnie.

Opracował: ppłk mgr inż. Józef MAJ.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”Wszyst. zdjęcia”]