mgr Lesław Ogon

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych

Dyrektor jest dostępny w godzinach pracy szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym.

mgr Agnieszka Lis

Wice-Dyrektor ZSE-T

mgr Anna Szabluk-Bochoń

Wice-Dyrektor ZSE-T