Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych

mgr Lesław Ogon

Dyrektor jest dostępny w godzinach pracy szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Wice-Dyrektor ZSE-T

mgr Agnieszka Lis