Przekazujemy Państwu informacje o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku gdy:

Jesteście Państwo rodzicem bądź opiekunem prawnym dziecka uczęszczającego do ZSET  “Informacja” 

Chcecie Państwo podjąć współpracę z ZSET “Informacja” 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Placówce jest Paweł Gabriel.