Godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek, piątek – 7:45-15:15
poniedziałek – zamknięte

l


Interesujące strony wspomagające naukę i samodoskonalenie:

Regulamin biblioteki:

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

  • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły.
  • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).
  • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
  • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
  • Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
  • W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
  • Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę wypożyczoną z biblioteki musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki zgubionej lub zniszczonej.
  • Wszystkie książki wypożyczone przez uczniów ostatnich klas muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
  • Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres ferii i wakacji.